NFBE - Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi, logo

Personvernerklæring

 1. Personvernerklæringen
  1. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre medlemmers rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.
  2. Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.
  3. Datatilsynet fører tilsyn med loven.
  4. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.
 2. Behandlingsansvarlig
  1. NFBE er behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.
 3. Hvilke typer personopplysninger som behandles
  1. Når du er medlem i NFBE lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse, om du har diagnosen eller relasjon til den som har diagnosen).
  2. Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende medlemskapet ditt.
  3. Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til å motta (i) nyhetsbrev (eks. "NFBE Nytt") og oppdateringer, eller (ii) deltar på NFBE seminar, lagrer vi disse opplysningene.
 4. Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til
  1. Kontaktopplysningene og opplysningene om ditt medlemskap, lagres først og fremst for å kunne administrere medlemsforholdet ditt. Dette omfatter bl.a. å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemsforhold, sende deg faktura, håndtere betalinger og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon.
 5. Hvor lenge opplysningene oppbevares
  1. Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.
  2. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.
  3. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er medlem av NFBE (og en viss periode etter dette for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss).
 6. Hvordan vi beskytter opplysningene
  1. Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.
 7. Kontaktopplysninger
  1. Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du kontakte oss på leder@nfbe.org.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 23. januar 2018.


Nettsiden nfbe.org

Her kan du lese om hva vi samler inn av informasjon når du bruker nfbe.org. Nfbe.org er nettsiden til Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Informasjonskapsler (cookies)
I likhet med de fleste andre nettsider benytter nfbe.org cookies. Dette for å gi deg en bedre tjeneste.
Cookies hjelper oss å analysere hvordan folk bruker nfbe.org, uten at det gir oss noen personlige detaljer om deg. Ved å se på generell brukeratferd kan vi endre, fjerne og optimalisere innhold, slik at tjenesten i større grad kan tilrettelegges for brukerne. Cookies er også nødvendig for å forbedre ytelsen ved å gi deg en raskere nettside.
Dersom du ønsker å slette alle cookies i din nettleser, må du følge instruksjonene for den nettleseren du bruker. Klikk på hjelp i menyen, eller gjør et enkelt Google-søk.

Analyse og statistikk
Vi samler data om antall visninger på nettsiden, hvilke undersider som er besøkt, samt type teknologi benyttet ved nettsurfingen. Det gjøres ved bruk av analyseverktøyet Google Analytics. Denne informasjonen – i en ikke-identifiserbar form – bruker vi i vår oversikt og rapporter om trafikk på nettsiden.
Google Analytics samler inn IP-adressene til våre besøkende, men vi anonymiserer disse ved å fjerne de siste tre tallene i nummeret, slik at din nøyaktige posisjon ikke lenger er synlig.

Google Fonts
Vi benytter tjenesten Google Maps for å kunne vise våre kunder et løpende oppdatert og interaktivt kart. For å kunne benytte denne tjenesten er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Informasjonen sendes automatisk til Google’s servere, og er ikke noe vi har kontroll over.
I tillegg benytter vi skrifttype-tjenesten Google Fonts, slik at vi kan ha skrifttyper på nettstedet enn kun de vanligste. For at Google skal kunne vise sine skrifttyper i nettleseren din, er de nødt til å innhente noe informasjon fra deg, blant annet hvilken nettleser du bruker.
Les mer om Google sitt personvern …

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Dersom du har kontaktet oss via epost eller telefon, kan du be om å få en oversikt over personopplysningene vi har om deg – eller at vi evt. endrer eller sletter disse. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.
Ta i så fall kontakt med leder Thea Tennefoss Hovda, tlf. 909 69 346

Barns personvern
nfbe.org ønsker ikke å verken samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Derfor, er du under 16 år, så ikke gi oss dine personlige opplysninger.
Om det likevel skulle skje at barn under 16 år har gitt oss personlig informasjon, sletter vi disse så fort vi blir klar over situasjonen.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Enkelte undersider på nfbe.org kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, kart, etc.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.
Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Våre rutiner for datalekkasjer
Dersom vi skulle oppleve en datalekkasje, vil vi umiddelbart gi beskjed om dette til de som måtte være rammet.
Vi har i tillegg en sikkerhetsløsning som lagrer (og blokkerer) IP-adressen din dersom du forsøker å logge inn på nettsiden. IP-adressen lagres derfor kun som en sikkerhet mot hackere og spammere, da ingen andre enn administratorene av siden har innloggingsprivilegier.

Spørsmål?
Kontakt leder Thea Tennefoss Hovda, tlf. 909 69 346

Personvern
| © | Levert av
TALA