NFBE - Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi, logo
Dato
25.09.2021
Sted
Skien fritidspark

Innkalling til generalforsamling 2021

Publisert: 16.02.2021
Av: Thea Tennefoss Hovda

Det innkalles til generalforsamling i Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

 • Sted: Helgeseminar 2021, Skien fritidspark
 • Dato: 25 September 2021 kl. 17.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  1. Leder: Thea Tennefoss Hovda 
  1. Nestleder: Lene Slettvoll Sandvik (på valg)
  1. Kasserer: Nina Kristin Viker (på valg)
  1. Styremedlem 1: Heidi Kihle Lindvig (på valg)
  1. Styremedlem 2: Marita Byberg Johansen (på valg)
  1. Styremedlem 3: Kristine Årlid 
  1. Varamedlem 1: Truls Fuglerud (på valg)
  1. Varamedlem 2: Steinar Lyseng
 7. Valg av valgkomite
 8. Eventuelt

På vegne av styret i NFBE

Thea Tennefoss Hovda, leder

Personvern
| © | Levert av
TALA