Endringer i tilskuddsordninger for foreninger

Helsedirektoratet / BUFdir har planlagt endringer i tilskuddsordninger for foreninger. I november 2011 fikk medlemmer av NFBE et brev fra styret angående dette.

Vi håper alle at foreningen vår kan fortsette slik den nå er og ikke må slåes sammen med andre likesinnede foreninger. Det er noen fordeler med å være en større forening som kan ha de samme utfordringene som BE, men økonomisk kan det være veldig uheldig.

Det har vært en stor spørreundersøkelse fra BUFdir til foreningene vedrørende arbeidet som foreningene nedlegger; tidsbruk på rapporteringer, søknader, møtevirksomhet, samlinger, likemenn osv. Styret i NFBE har svart på denne spørreundersøkelsen og presisert viktigheten av å være en selvstendig forening.

Samtidig ser vi at samarbeid med andre foreninger kan være nyttig.

Styret har ikke mottatt noen konklusjon fra BUFdir etter spørreundersøkelsen. De skulle gjøre sitt vedtak 15. november, men vi regner med det kan ta enda en stund før svaret foreligger.

I løpet av 30 år har vi sett viktigheten av å være en selvstendig forening. Vi ser viktigheten av å kunne samles med personer som har de samme utfordringer som en selv har. Erfaringsutveksling og relasjonsbygging på tvers av alder og i samme alder.

Det er god oppslutning rundt foreningens seminarer. I 2011 har det vært holdt kurs for likemenn, ungdomsseminar 13-18 på Tusenfryd, voksenseminar i London, Helgseminar i Tromsø og deltagelse på SSD brukersamling.