Om NFBE

Klikk her for brosjyre om NFBE

Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi (NFBE) ble dannet i april 1982 under det første informasjons- og behandlingsoppholdet for våre diagnoser, på det daværende Frambu Helsesenter. Alle som er født med blæreekstrofi og/eller epispadi og deres pårørende kan bli medlemmer. (Som pårørende regnes ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskaps-lignende samboerskap med personen som har diagnose, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.) NFBE hadde 359 medlemmer fordelt i alle landets 19 fylker i 2015. Foreningen ledes av et styre bestående av 6 medlemmer, 2 varamedlemmer og har et fagråd der det er samlet mye fagekspertise på våre diagnoser. Foreningen har også en likemannsordning.

NFBE har som formål å gi informasjon og råd til alle som er født med disse diagnosene og deres familier. NFBE arbeider med å gjøre fagfolks og og medlemmers kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for alle som lever med blæreeekstrofi eller epispadi. Vi forsøker å ta vare på og videreutvikle et nettverk som kan være til hjelp og glede for medlemmene, og håper at denne hjemmesiden kan være et bidrag til dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create