NFBE Personvernerklæring

 1. Personvernerklæringen
  1. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre medlemmers rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.
  2. Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.
  3. Datatilsynet fører tilsyn med loven.
  4. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.
 2. Behandlingsansvarlig
  1. NFBE er behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.
 3. Hvilke typer personopplysninger som behandles
  1. Når du er medlem i NFBE lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse, om du har diagnosen eller relasjon til den som har diagnosen).
  2. Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende medlemskapet ditt.
  3. Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til å motta (i) nyhetsbrev (eks. “NFBE Nytt”) og oppdateringer, eller (ii) deltar på NFBE seminar, lagrer vi disse opplysningene.
 4. Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til
  1. Kontaktopplysningene og opplysningene om ditt medlemskap, lagres først og fremst for å kunne administrere medlemsforholdet ditt. Dette omfatter bl.a. å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemsforhold, sende deg faktura, håndtere betalinger og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon.
 5. Hvor lenge opplysningene oppbevares
  1. Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.
  2. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.
  3. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er medlem av NFBE (og en viss periode etter dette for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss).
 6. Hvordan vi beskytter opplysningene
  1. Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.
 7. Kontaktopplysninger
  1. Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du kontakte oss på leder@nfbe.org.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 23. januar 2018.