Medlemskontingent

Årskontingenten er kr 100,- for hvert medlem.

Det betales kontingent en gang i året til kontonummer 0532.38.13037. Husk å skrive hvem det er betalt for på giroen og relasjon til den som har diagnosen. Ta med navn på alle om du betaler for flere.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å betale kontingent da vi er avhengig av betalende medlemmer for å få statlig driftstilskudd. Takk for din støtte!

Etter departementets regler for tildeling av støtte, er kravet til tellende medlemmer at de har betalt medlemskontingent, har diagnosen eller er pårørende og er valgbare til verv i organisasjonen.

I foreningens vedtekter av § 3 A MEDLEMSKAP heter det “Medlemskap kan tegnes av alle som er født med blæreekstrofi og/eller epispadi, av deres pårørende og av andre som har interesse av å støtte foreningens arbeid.”

Fra tidligere har mange familier tegnet medlemskap både for den som har diagnosen og for en eller to foreldre samt søsken. Noen har også tanter, onkler og besteforeldre som medlemmer. Dette betyr ekstra støtte til foreningen.

Medlemskap i NFBE gir personer med diagnose og deres foresatte/foreldre en rekke fordeler:

  • NFBE Nytt er foreningens informasjonsbrev til medlemmer og blir sendt ut årlig. NFBE Nytt kan også lastes ned her.
  • Medlemskap gir mulighet for diagnosemedlemmer til å komme i kontakt med voksne, ungdom, samt barn og deres familier, for å få råd og veiledning. Sammen har vi opplevd mye av det du kan være opptatt av å få svar på.
  • Diagnosemedlemmer får invitasjoner til helgeseminar, ungdomsseminar og voksenseminar. Det er viktig at alle som er med på samlingene er betalende medlemmer.
  • NFBE er en brukerorganisasjon knyttet til Senter for sjeldne diagnoser, som formidler informasjonsbrosjyrer, kurs og gir støtte. SSD kan også gi råd og veiledning i forhold til for eksempel barnehage/skolestart, trygderettigheter og andre utfordringer diagnosen kan medføre. Anne Undrum er vår kontaktperson.
  • Mulighet for å kontakte likemenn for spørsmål og veiledning i problemer av forskjellig art. Vi har likemenn for familier, barn, ungdom og voksne.
  • NFBE har også eget Fagråd. Fagrådet og styret i NFBE tar opp temaer, diverse spørsmål eller problemstillinger som medlemmene ønsker at Fagrådet skal se nærmere på.