Kontaktinformasjon

NFBE`s styret etter Generalforsamlingen 25. juni 2017

Kan du tenke deg å sitte i styret i NFBE ? Ta kontakt med:

LIKEPERSONER

Likepersonsarbeid foregår mellom mennesker som opplever å være i samme livvssituasjon. Det dreier seg om å dele personlige erfaringer mellom personer i samme situasjon. Likepersonen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn andre medlemmer med diagnose eller deres pårørende. Likepersonene har taushetsplikt.

NFBE`s likepersoner