Kontaktinformasjon

NFBE`s styret etter Generalforsamlingen 1. juni 2019, Svolvær

Kan du tenke deg å sitte i styret i NFBE ? Ta kontakt med:

LIKEPERSONER

Likepersonsarbeid foregår mellom mennesker som opplever å være i samme livvssituasjon. Det dreier seg om å dele personlige erfaringer mellom personer i samme situasjon. Likepersonen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn andre medlemmer med diagnose eller deres pårørende. Likepersonene har taushetsplikt.

NFBE`s likepersoner

  • Førstegangskontakt etter diagnose/sykehuskontakt – Rikshospitalet, og mor til gutt med diagnosen: Line Haug, likeperson1@nfbe.org
  • Førstegangskontakt etter diagnose/sykehuskontakt – St. Olavs Hospital, og far til jente med diagnosen: Ole Øystein Ekset, likeperson2@nfbe.org, 452 45 442
  • Mor til gutt med diagnosen: Elin Ferkingstad, likeperson3@nfbe.org, 924 42 167
  • Voksen med diagnosen: Thea Tennefoss Hovda, likeperson4@nfbe.org, 909 69 346
  • Mor til gutt med diagnosen: Christina Tvedt, likeperson5@nfbe.org, 902 82 738
  • Far til jente med diagnosen: Paul Godtfred Bjørnerud, likeperson6@nfbe.org, 996 02 650