Kontaktinformasjon

NFBE`s styret etter Generalforsamlingen 25. juni 2017

Kan du tenke deg å sitte i styret i NFBE ? Ta kontakt med:

NFBE’s Likemenn. Bruk de flittig 🙂

 • Førstegangskontakt etter diagnose/sykehuskontakt (innlagt på Rikshospitalet)
  Lene Slettvoll Sandvik, Bjerkeveien 46, 1350 Lommedalen, lene_slettvoll@yahoo.no, 932 09 821
 • Førstegangskontakt etter diagnose/sykehuskontakt (innlagt på St. Olavs Hospital)
  Ole Øystein Ekset, Gabriel Scottsv. 35B, 7023 Trondheim, oleoystein@gmail.com,  452 45 442
 • Kontakt for familie m/gutt og gutter med diagnose
  Elin Ferkingstad, Granevegn 50, 4250 Kopervik, elin.ferkingstad@kystverket.no, 924 42 167
 • Kontakt for ungdom og kvinner m/diagnosen
  Beate Folkman Lunden, Juvassåsen, 3760 Neslandvatn, beate.folkman@nav.no, 909 53 643
 • Kontakt for ungdom og menn m/diagnosen
  Magnus Johnsen, Tistelvegen 20e, 7033 Trondheim, magnjoh@gmail.com, 906 28 411