Hva skjer?

Helgeseminaret

Generalforsamling m/valg av representanter til styret holdes under det årlige helgeseminaret.

Voksenseminaret

Ungdomsseminaret

Fagrådsmøter

SSD Brukersamling

Det vil holdes 6+ styremøter for oppfølging av

 • Beretninger og årsmeldinger
 • Fagrådsmøter
 • Gjennomgang av brosjyrer og informasjonsmateriell
 • Initiere forskning/utvikling/kartlegging
 • Deltakelse i konferanser og seminarer
 • Opprettholde internettsiden til NFBE
 • Gi ut NFBE nytt
 • Oppdatere og holde styr på medlemslister
 • Støtte likemannsarbeid
 • Deltakelse i SSDs brukersamling
 • Deltakelse i samarbeidsmøter med SSD
 • Planlegging NFBE seminarer
 • Helgseminar
 • Ungdomsseminar
 • Voksenseminar
 • Søknader til drift og likemannsmidler