Fagråd

Styret i NFBE er takknemlig for at vi har et engasjert og aktivt Fagråd og oppfordrer alle våre medlemmer om å melde saker inn til styret som vi kan drøfte med fagrådet på vegne av NFBE. Slike saker må være av generell interesse og ikke gjelde enkeltpersoner.

Representanter i NFBEs Fagråd per 06.02.2018

  • Trine Sæther Hagen, overlege/barnekirurg og urolog, Rikshospitalet, OUS
  • Alexander Schultz, overlege/urolog, Rikshospitalet, OUS
  • Camilla Muller, barnekirurg, St. Olavs
  • Anne Undrum, rådgiver/spesialsykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, OUS
  • Ole Sigvard Lunnan, psykolog/pårørende til gutt m/diagnose
  • Helene Gjone, barnepsykiater v/Rikshospitalet, OUS
  • Christian Geiran, urolog ved Rikshospitalet, OUS
  • Trude Slettvoll Lien, sexolog
  • Trond Diseth, barnepsykiater, BUP, Rikshospitalet, OUS
  • Haakon Aars, overlege, psykiater og sexolog