Invitasjon til ungdomsseminar 10 – 12. august 2018 i Oslo

Foreløpig program:

  • Fredag: Oppmøte på hotell i Oslo (kommer tilbake til hvilket hotell)
  • Lørdag: Tusenfryd
  • Søndag: Rush Trampoline park, avslutning og hjemreise utover dagen

Lederne for seminaret er Steinar Lyseng, Thea Tennefoss Hovda og Heidi Kihle Lindvig som har masse erfaring og godt humør. De disponerer bil så påmeldte blir hentet etter nærmere avtale. Etter du har meldt deg på, avtaler de med deg hvordan skyss kan ordnes. Foreningen dekker opphold. Reisen må den enkelte legge ut for selv, men reiseutgifter vil bli refundert i etterkant av oppholdet mot kvitteringer.

Trenger du fly, bestill et som lander etter kl. 15.00 på fredag 10. august.
Bestill hjemreise til etter kl. 15.00 på søndag 12. august.

Håper vi sees!

Arrangører på vegne av NFBE:
Steinar Lyseng, Thea Tennefoss Hovda og Heidi Kihle Lindvig

Påmelding skjer til Heidi, tlf. 915 85 318, eller

e-post heidi_Kihle_Johnsen@hotmail.com innen 1.mai.

Husk at NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding!

Ungdomsseminar 20. – 22. september 2013 for 12 – 18 år på Tusenfryd

Velkommen til årets ungdomssamling som denne gangen blir på Sanngrund, Skarnes hvor vi har leid oss inn på flotte hytter. Sjekk http://www.sanngrund.no

Foreløpig program:

  • Fredag: Oppmøte og innkvartering i hyttene
  • Lørdag: Tilbringes på Tusenfryd!
  • Søndag: Avslutning og hjemreise utover dagen

Lederne for seminaret er Magnus, Mona og Rune som har masse erfaring og godt humør 🙂 De disponerer bil så påmeldte blir hentet etter nærmere avtale. Etter du har meldt deg på avtaler de med deg hvordan skyss kan ordnes. Foreningen betaler for opphold, men reise dekkes av den enkelte.

Trenger du fly, bestill et som lander etter kl 15.00 på fredag 20. september.
Bestill hjemreise til ca kl 15.00 på søndag 22. september.

Håper vi sees 🙂

Arrangører på vegne av NFBE:
Rune Skjæret, Magnus Johnsen og Mona A Kristensen

Påmelding skjer til Mona, tlf 917 54 893, eller hennes epost m-askeda@online.no så fort som mulig. Frist innen 1. august.
Ved spørsmål kontakt Mona eller Rune, han har tlf 948 28 509

Husk at NFBE medlemskap må være betalt ved påmelding.