Innkalling til Generalforsamling 2019 og valg av styre

Det innkalles til Generalforsamling i Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

 • Sted: Helgeseminar 2019, Svolvær
 • Dato: 1. juni 2019 kl 11.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  1. Leder: Fredrik Christensen (på valg)
  2. Nestleder: Lene Slettvoll Sandvik (på valg)
  3. Kasserer: Nina Kristin Viker (ikke på valg)
  4. Styremedlem 1: Heidi Kihle Lindvig (på valg)
  5. Styremedlem 2: Marita Byberg Johansen (på valg)
  6. Styremedlem 3: Kristine Årlid (ikke på valg)
  7. Varamedlem 1: Thea Hovda (ikke på valg)
  8. Varamedlem 2: Steinar Lyseng (ikke på valg)
 7. Valg av valgkomite
 8. Saker til behandling
  1. Vedtektsendring

På vegne av styret i NFBE

Fredrik Christensen, leder

Innkalling til generalforsamling og valg av styre

Det innkalles til generalforsamling i Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

 • Sted: Helgeseminar 2018, Hunderfossen, Lillehammer
 • Dato: 30. september 2018 kl 10.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  1. Leder: Kati Langhaug (på valg)
  2. Nestleder: Lene Slettvoll Sandvik (ikke på valg)
  3. Kasserer: Nina Kristin Viker (på valg)
  4. Styremedlem 1: Heidi Kihle Lindvig (ikke på valg)
  5. Styremedlem 2: Marita Byberg Johansen (ikke på valg)
  6. Styremedlem 3: Fredrik Christensen (ikke på valg)
  7. Varamedlem 1: Erik Hovland (på valg)
  8. Varamedlem 2: Steinar Lyseng (på valg)
 7. Valg av valgkomite
 8. Saker til behandling
  1. Vedtektsendringer

På vegne av styret i NFBE

Kati Langhaug, leder

NFBE trenger styremedlemmer

styringsgruppe

 • Dette er en flott mulighet for å bli bedre kjent med andre medlemmer av foreningen.
 • Dette er en flott mulighet til å hjelpe alle som har diagnosen.
 • Dette er en enkel måte å holde seg oppdatert på hva som skjer innad i foreningen.
 • Du vil kunne delta i fagrådet med våre beste leger.
 • Du vil kunne delta på fagseminar om du ønsker det.
 • Du vil få være med å planlegge våre neste seminar.

Generalforsamlingen velger foreningens leder, kasserer, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges for en periode på to år. Styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem velges i oddetallsår. Kasserer, to styremedlemmer og et varamedlem velges i partallsår.

Ikke nøl med å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer. Vi ser fram til å høre fra deg før neste Generalforsamling 18. September 2016.

Generalforsamling 2016

Sted: Helgeseminar 2016 Thon Hotel Bergen Airport
Dato: 18. september 2016

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteledere
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  – Styreleder, Camilla Aune Syversen (på valg)
  – Nestleder, Kati Langhaug (på valg)
  – Kasserer, Lena Røstad (på valg)
  – Styremedlem 1, Heidi Kihle Lindvig (ikke på valg)
  – Styremedlem 2, Cathrine Grongstad (ikke på valg)
  – Styremedlem 3, Lene Slettvoll Sandvik (ikke på valg)
  – Varamedlem 1, Helene Gjermundsen (på valg)
  – Varamedlem 2, Astrid Hadland Tensareid (på valg)
 7. Valg av valgkomite
 8. Saker til behandling

På vegne av styret i NFBE

Camilla Aune Syversen, leder

Generalforsamling 2012

Sted: Helgseminar 2012 Eidene, Tjøme i Vestfold
Dato: 26. august 2012 kl. 11.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteledere
 4. Valg av styret
  – Mona Kristensen, leder (på valg etter avtale fra 2011)
  – Ole S Lunnan, nestleder (på valg)
  – Lena Røstad, kasserer (på valg)
  – Kati Langhaug, vara (på valg)
  – Rune Skjæret, styremedlem (på valg)
  – Thomas H Rikardsen, styremedlem (ikke på valg)
  – Frode K Skjæret, styremedlem (ikke på valg)
  – Peter Olsen, varamedlem (ikke på valg)
 5. Valg av valgkomite
 6. Saker til behandling
  – Oppfølging fra 2011; honorering styremedlemmer

På vegne av styret i NFBE