Innkalling til Generalforsamling 2019 og valg av styre

Det innkalles til Generalforsamling i Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

 • Sted: Helgeseminar 2019, Svolvær
 • Dato: 1. juni 2019 kl 11.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  1. Leder: Fredrik Christensen (på valg)
  2. Nestleder: Lene Slettvoll Sandvik (på valg)
  3. Kasserer: Nina Kristin Viker (ikke på valg)
  4. Styremedlem 1: Heidi Kihle Lindvig (på valg)
  5. Styremedlem 2: Marita Byberg Johansen (på valg)
  6. Styremedlem 3: Kristine Årlid (ikke på valg)
  7. Varamedlem 1: Thea Hovda (ikke på valg)
  8. Varamedlem 2: Steinar Lyseng (ikke på valg)
 7. Valg av valgkomite
 8. Saker til behandling
  1. Vedtektsendring

På vegne av styret i NFBE

Fredrik Christensen, leder

Innkalling til generalforsamling og valg av styre

Det innkalles til generalforsamling i Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

 • Sted: Helgeseminar 2018, Hunderfossen, Lillehammer
 • Dato: 30. september 2018 kl 10.00

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Godkjennelse av foreningens regnskap
 6. Valg av styret
  1. Leder: Kati Langhaug (på valg)
  2. Nestleder: Lene Slettvoll Sandvik (ikke på valg)
  3. Kasserer: Nina Kristin Viker (på valg)
  4. Styremedlem 1: Heidi Kihle Lindvig (ikke på valg)
  5. Styremedlem 2: Marita Byberg Johansen (ikke på valg)
  6. Styremedlem 3: Fredrik Christensen (ikke på valg)
  7. Varamedlem 1: Erik Hovland (på valg)
  8. Varamedlem 2: Steinar Lyseng (på valg)
 7. Valg av valgkomite
 8. Saker til behandling
  1. Vedtektsendringer

På vegne av styret i NFBE

Kati Langhaug, leder