Frambuleir sommeren 2016

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

Mer informasjon om Frambuleir finner dere her, http://www.frambu.no/frambuleir

Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Det er stengt for kommentarer.